(EN) Nevelők Háza Egyesület

(EN) A Nevelők Háza Egyesület egy 1953-ban alapított közösségi intézmény jogutódjaként 1993. február 9-én jött létre. Tagsága részben magánszemélyekből, részben civil szervezetekből áll. 1999 óta közhasznú szervezetként működik Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával közfeladat ellátására megkötött közművelődési megállapodása alapján. Az egyesület alakulása óta tudatosan építette ki kapcsolatrendszerét mind a közszféra, mind pedig a civil szféra irányába. Küldetésünket is ekképp fogalmaztuk meg:
„A lakosság önszerveződő csoportjait, tagjait segítjük saját külső és belső erőforrásainkat is bevonva annak érdekében, hogy képesek legyenek megerősödni, aktívvá válni, fejlesztve ezzel közvetlen és tágabb környezetüket. A befogadó – segítő - fejlesztő attitűd hármas egységére építjük programjainkat, szolgáltatásainkat.”
1997-ben megnyitottuk a Civil Közösségek Házát (CKH), amely otthont ad a pedagógusok továbbképzését szolgáló szakmai tanfolyamoknak, fórumoknak ugyanúgy, mint az öntevékeny közösségek, művészeti csoportok, szakmai szervezetek összejöveteleinek. Művészeti programok, kulturális rendezvények, koncertek, előadóestek, közösségi találkozók jellemzik az intézmény mindennapjait. Az öntevékeny csoportok non-formális tudásátadásának fejlesztését célzó pályázatok előkészítésében jelentős részt vállalunk: tanácsadást végzünk nem csak a CKH-ban, hanem a városban és megyében működő civil szervezetek részére nonprofit menedzsment, gazdálkodás, jogi és pályázatírás témakörökben.  Ily módon a CKH egyszerre szolgál kulturális-közművelődési, pedagógiai és nonprofit szakmai programok megvalósításának bázisául. Civil inkubátorházként megközelítőleg 100 civil szerveződés székhelye az intézmény, elsősorban kulturális célú csoportoké.
Az évtizedek alatt egyre gyarapodó látogatói létszám infrastruktúránk fejlesztését is maga után vonta, így több fázisban újult meg és bővült tovább a Szent István téri épület. Jelenleg három szinten, közel 1000 m2-en fogadjuk látogatóinkat.
2011-ben az önkormányzat döntése alapján az egyesület működtetésébe került a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza program, valamint a Baranya Megyei Önkéntes Centrum is megkezdte tevékenységét az intézményben. Ugyanebben az évben az egyesület székhelyéhez kapcsolódó mintegy 4000 m2-es park gondozását is ránk bízta az önkormányzat.
Az egyesület az elmúlt közel 25 év alatt hazai és nemzetközi pályázatai révén jelentősen hozzájárul a helyi közösségek fejlődéséhez, s a pályázatokban megfogalmazott szakmai célokat maradéktalanul megvalósította, ezáltal széleskörű és megalapozott hazai és nemzetközi partnerhálózatra tett szert itthon és az EU szinte valamennyi országában. Eddigi nemzetközi (Grundtvig Multilateral és Partnerships, Leonardo da Vinci, EuropeAid, Socrates-Grundtvig, Norvég Alap, Erasmus+, stb.) és hazai projektjeink (TÁMOP, ÁROP, DDOP, EMMI) mindegyike a tudásátadást és a jó gyakorlatok gyűjtését helyezi fókuszba s az ezekre épülő szolgáltatásfejlesztést, szervezetfejlesztést.
Szervezetünk tagja több hazai és nemzetközi hálózatnak, így pl. az EAEA nemzetközi szervezeté is (European Association for the Education of Adults – a Felnőttek Oktatásáért Európai Egyesülete, www.eaea.org ), mely szervezet tömöríti az unió felnőtt tanulással és oktatással foglalkozó szervezeteit, intézményeit.
Projektjeinkben igyekszünk mindig valamilyen helyi társadalmi problémára, hiányra a közösséget bevonva választ keresni, s azokra kreatív saját ötleteken és hazai, valamint nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásán, tudástranszferén és saját igényeinkre történő adaptálásán keresztül megoldást találni. Utóbbi időben az élethosszig tartó tanulás és az idősek aktivitásának megőrzése került a szervezeti stratégiánk prioritási körébe.
A szakmai tervben meghatározott négy célterületen (tudástranszfer típusú szolgáltatások, intergenerációs tanulás, önkéntességfejlesztés, egészségtudatos életmód) releváns szakmai tapasztalatokkal rendelkezünk.