A projekt

 

A projekt címe:

ALL-LOCAL - Hatékony tudástranszfer és képességfejlesztés a szenior társadalomban

Projekt azonosító: 

EFOP-5.2.2-17-2017-00071

 

Támogatás összege: 50 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Kedvezményezett neve: Nevelők Háza Egyesület

Időtartam: 2018.02.01 – 2020.01.31

Befejezés dátuma: 2020.01.31.

 

A projekt bemutatása

 

Tématerület:

Élethosszig tartó tanulás

Célcsoport

Idősödő és idős korosztály

 

Célterület (területi):

Horvátország

Csehország

Szlovákia

Lengyelország

Magyarország

 

Célterület (szakmai):

Az egészségtudatos életmód terjesztése;

Tudástranszfer típusú szolgáltatások;

Önkéntesség – mint tanulási forma;

Intergenerációs együttműködések

 

A projekt hosszú távú célja

 

1. Pécsett, illetve Baranya megyében az idősödő (50+) és idős korosztály aktív, egészségben eltöltött életkorának növelése az „élethosszig tartó tanulás” helyi gyakorlatának kiszélesítésével annak érdekében, hogy, - egyrészt

 • az aktív életkor növekedésével csökkenjenek a feszítő egészségügyi és szociális problémák,
 • csökkenjenek a generációk között meglévő oktatás egyenlőtlenségek és erősödjön a társadalmi felzárkózás mértéke.

2. Az „élethosszig tartó tanulás” idősödő és idős korosztályt célzó, Pécsett és Baranya megyében működő szolgáltatási gyakorlatainak bővülése, a működő módszerek fejlődése, új módszertani megoldások, jó gyakorlatok elterjedése

 

A projekt közvetlen célja, hogy

négy országbeli, négy - az idősödő és az idős korosztályt célzó, az „élethosszig tartó tanulás” szolgáltatási mintáiban jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező szervezettel a szolgáltatás négy részterületén, így

 • az egészségtudatos életmód terjesztése;
 • a tudástranszfer típusú szolgáltatások;
 • az önkéntesség – mint az „egész életen át tartó” tanulási formája, valamint
 • az intergenerációs együttműködések és tanulási formák

a szolgáltatási gyakorlattal kapcsolatban gyűjtött (helyzet)elemző tapasztalatok, a szolgáltatási gyakorlatok terjedését gátló vagy egyéb szakmai problémák jobb megértése, új módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, tudásbővítés, hálózatépítés eredőjeként

 1. szakmai ajánlások, javaslatok, konkrét módszertani minták kerüljenek megfogalmazásra a szolgáltatások kiterjesztésének lehetőségeire, a szolgáltatási gyakorlatban tapasztalható problémák megoldására vonatkozóan;
 2. széles palettát felvonultató, módszertani és gyakorlati szinten kipróbált, s adaptálásuk lehetőségére ajánlásokat megfogalmazó „jó gyakorlat tár” álljon rendelkezésre;
 3. az együttműködés-fejlesztés révén létrejövő nemzetközi és hazai szolgáltató szervezeteket tömörítő szakmai hálózat a kölcsönös tanulás és tapasztalatszerzés révén szakmai segítő hálózatként tudjon funkcionálni.

 

A célok illeszkedése a szakmapolitikai környezethez és a felhívásban meghatározott konkrét célokhoz

A projekt céljai a felhívás céljaihoz illeszkedik a

 • nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, hazai alkalmazásra történő ajánlások kidolgozása területén;

 

A felhívás beavatkozási irányai közül a projekt illeszkedik a,

 • Kulturális civil szervezet és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának bővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében – irányhoz, valamint
 • a komplex esélyteremtő társadalmi felzárkóztatási modell kidolgozása és ennek megfelelő mintaprogramok közös megvalósítása irányhoz.