Időskori művészeti foglalkozás-gondozás a demencia ellen

 

Jó gyakorlat (szolgáltatás) címe/elnevezése:

 

Időskori művészeti foglalkozás-gondozás a demencia ellen

 

A szolgáltatás célja:

 

 

Egyesületünk, mint kulturális színtér (közművelődést ellátó intézmény fenntartója), mindig is törekedett arra, hogy aktivizáljanak olyan társadalmi csoportokat és egyéneket, akik a felnőttképzési intézmények, szociális és munkaügyi szervezetek számára rejtve maradnak. Számos programunk a lakosság egészére kiterjedő, de területi sajátosságából adódóan marginalizálódott területen a hátrányos helyzetűeket, informális, de nem formális tanulási, fejlődési, fejlesztési lehetőséget biztosít számukra.

Gyakorlati kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz fűződő tudásunk a változó világban folyamatos bővítésre, kiegészítésre és megújításra szorul. A tanulás időbeli és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat a szabadidős és kulturális időtöltés során megszerzett ismeretek, képességek és az iskolai tanulás közben elsajátított tudás között. A tanulás sok esetben éppen azok számára nem elérhető, akiknek esélyt kínálna életminőségük érdemi javulására. Ők azok, akik nem kapnak tanulásukhoz kellő ösztönzést, tanulási nehézségekkel vagy korábbi tanulási kudarccal küzdenek, alacsony végzettségűek vagy képesítés nélküliek. Az alacsony részvétel okai között – egyéb vizsgálatok tanúságai szerint – az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges alapkompetenciák hiánya, a tanulási szolgáltatások iránti fizetőképes kereslet, valamint a leginkább segítségre szoruló rétegeket megcélzó kínálat szűkössége egyaránt fellelhető. Ennek érdekében megkülönböztetett oktatási tanulási támogatásban kell részesíteni a társadalmi vagy egyéb okokból hátrányos helyzetű csoportokat és bővíteni szükséges számukra a tanulási lehetőségeket

 

 

A szolgáltatás célcsoportja:

 

 

Elsődlegesen nyugdíjas korú, inaktív időskorú emberek vagy bentlakásos intézményben élők számára, vagy bármely nappali intézmény által nyújtott szolgáltatás résztvevője.

 

 

A szolgáltatás intézményi/szervezeti környezete, története

 

2018. február óta pályázati finanszírozásból megvalósuló klubfoglalkozások, mely speciális tematikával épül egymásra. Alkalmanként átlagban 10 állandó fő vesz részt.

A program EFOP pályázatból kerül finanszírozásra, Vasasért Egyesület megvalósításában.

 

 

A szolgáltatás tartalma /menete/ tevékenységei

 

A projekt időtartalma alatt heti rendszerességgel, alkalmanként átlagban 1,5 órás időtartamban megvalósuló klubfoglalkozás jellegű program mely mentálhigiénés szakember segítségével hozzájárul a programok pozitív megvalósításához. A foglalkozásokhoz nincs szükség művészi tehetségre, hiszen az esztétikai célokat szolgáló és nem szolgáló művészeti termékek egyaránt hasznosan felhasználhatóak. A tevékenységeken a hangsúly, a kreativitásra, szabad önkifejezésre, biztonságos és bizalmas környezetre helyezett. Társadalmi szükséglet: Közösségbe tartozás kiépítése, társadalmi elszigetelődés megelőzése, segítségnyújtás.

  • „Kattanj rá nagyi” -számítógépes foglalkozás
  • Barkács klub időseknek
  • Szenior örömtánc
  • Szépkorúak alkotó műhelye
  • Főző klub

 

 

 

A szolgáltatás módszertana:

 

 

WHO felosztása szerint a 60–74 év közöttiek az idősödők, a 75–89 évesek az idősek, a 90 év fölötti személyek a nagyon idősek. Bár a kóros feledékenység (demencia) nem az öregedés része, azonban előfordulásának gyakorisága a korral nő. 65 év felett 5 évente megduplázódik, 65 éves korban 1% körüli, míg 85 év felett már előfordulása eléri a 30%-ot. 2010-ben közel 36 millió ember élt demenciával. Becslések szerint a számuk 2050-re várhatóan megháromszorozódhat. A magyarországi helyzet sem jobb, jelenleg legalább 150, maximum 300 ezer beteg lehet. Ez azért különösen nagy társadalmi kihívás, mert míg 2000-ben 69 aktív dolgozóra jutott 1demens beteg, ez az arány 2050-ben már csak 21:1 lesz.

 

A demenciával küzdő személy jóllétét az jelenti, hogy aktívan tölti a napjait segítői közreműködéssel, biztonságban érzi magát érzelmi támogatást kap.

A normál idősödési folyamat jellegzetessége, hogy a szervezet működési kapacitása beszűkül, az ezeket érintőegyes időbeni változások azonban egyedileg „programozottan” mennek végbe, nincs általános öregedési minta. A korosodással járó hanyatlást általános, lassú, fokozatos teljesítménycsökkenés jellemzi.

szellemiteljesítményt a személyiség összetevőinek egyenetlensége jellemzi, míg egyes részfunkciók változatlanok, a memória egyes speciális elemei, elsősorban a rövid távú memória gyengül. A gondolkodás tempója lassul, tartalmilag túlértékelések és téves-eszmék jelennek meg. Romlanak a kognitív funkciók (figyelem, emlékezet, logikai képességek).

A művészetterápiák komplexen épülnek fel és fejtik ki áldásos hatásukat. Definíciójuk szerint olyan változatos, élmény-centrikus, az egyéniség kibontakozását segítő terápiás technikák, amelyek elősegítik az önismeret elmélyülését, a motivációk, testi-lelki-szellemi működések felfedezését. Hozzájárulhatnak az érzelemkifejezés fejlődéséhez, a kommunikatív és kifejezőképesség javulásához.

 

 

A szolgáltatás eddig elért eredményei

 

A motiváció, mint eszköz annak érdekében, hogy a résztvevők ne veszítsék el a lelkesedést kulcsfontosságú. Ennek megválasztása az idős embereknél nem egyszerű, hiszen az egészségügyi romlás, illetve halálozás nem könnyíti meg a résztvevők számának emelését, de ezek ellenére időről időre érkeznek új résztvevők. Sikeresnek mondhatók azok a foglalkozások, ahol a résztvevők saját javaslataik alapján a régmúlt időket felidéző zenék, ízek, emlékek kerülhetnek előtérbe.

Ezeken a foglalkozásokon új kisközösségi kapcsolatok alakulnak ki, amik a nehezebb időszakokat képes áthidalni.

 

 

A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információk (pl. tanulmányok, cikkek) elérhetőségei; a szolgáltatást megvalósító szervezet/ intézmény/ szakember elérhetősége

Vasasért Egyesület

7691 Pécs-Vasas Bencze József utca 6.

Klubvezető neve, elérhetősége:

Adrián Dorottya,

adriandorottya [at] gmail.com