Összegzés

5. szakmai műhely

1-4 részterület/ helyzetelemzés/ összegzése, elemzése

A szakmai műhely célja az időstanulás, mint szolgáltatás négy részterületén szerzett tapasztalatok (1-4 műhelymunka; 1-4 terepmunka és 1-4 tanulmányút) összegzése, elemzése, ennek alapján a kérdőíves összehasonlító elemzés fókuszának meghatározása, a kérdőíves összehasonlító elemzés kutatási céljának pontos meghatározása.

Az 1-4 műhelymunka; 1-4 terepmunka és 1-4 tanulmányút során érintett részterületek:

1.: Tudástranszfer LLL szolgáltatások a szenior társadalomban

2.: Az önkéntesség, mint tanulási forma a szenior társadalomban

3. : Az egészséges életmód, mint tanulási forma a szenior társadalomban

4.: Intergenerációs együttműködések és tanulási formák a szenior társadalomban

Résztvevők: az Együttműködő nemzetközi partnerszervezet szakemberei

Időpont: 2018. október 1. hétfő, 10.00 h – 16 h

Helyszín: Nevelők Háza Egyesület, 7624. Pécs, Szent István tér 17.

Napirendi pontok

S. sz.

Időpont

Tevékenység

Felelős/ előadó

1.

10.00 h – 10.10 h

Köszöntő

Vincze Csilla, Nevelők Háza Egyesület, ügyvezető

2.

10.10 h – 10.40 h

Összegző és vitaindító előadás az 1-4 szolgáltatási részterület kapcsán szerzett tapasztalatokról, az 1-4 részterület, s összességében az időstanulás helyzetéről.

Dr. Németh Balázs, szakmai vezető

3.

10.40 h – 11.10 h

Helyzetelemzés és értékelés a szenior társadalmat célzó tudástranszfer típusú szolgáltatások kapcsán (tartalmi és módszertani reflexiók, problémák és kihívások, továbblépési, fejlesztési javaslatok és irányok megfogalmazása jó gyakorlatokon bemutatásával).

DANTE szakmai együttműködő partner szakembereinek előadása

 

11.10 h – 11.25 h

Szünet

 

4.

11.25 h –11.55 h

Helyzetelemzés és értékelés az önkéntesség, mint tanulási forma részterület kapcsán megismert szolgáltatásokkal összefüggésben (tartalmi és módszertani reflexiók, problémák és kihívások, továbblépési, fejlesztési javaslatok és irányok megfogalmazása jó gyakorlatokon bemutatásával).

TENENET o.z szakmai együttműködő partner szakembereinek előadása

5.

11.55 h – 12.25 h

Helyzetelemzés és értékelés az egészséges életmód, mint tanulási forma a szenior társadalomban részterület kapcsán megismert szolgáltatásokkal összefüggésben (tartalmi és módszertani reflexiók, problémák és kihívások, továbblépési, fejlesztési javaslatok és irányok megfogalmazása jó gyakorlatokon bemutatásával).

Navicula.m lengyel partnerszervezet szakembereinek előadása

6.

12.25 h – 12.55 h

Helyzetelemzés és értékelés az intergenerációs együttműködések részterület kapcsán megismert szolgáltatásokkal összefüggésben (tartalmi és módszertani reflexiók, problémák és kihívások, továbblépési, fejlesztési javaslatok és irányok megfogalmazása jó gyakorlatokon bemutatásával).

AKLUB cseh együttműködő partnerszervezet szakembereinek előadása

 

12.55 h – 14.20 h

Ebédszünet

 

7.

14.20 h – 14.50 h

Résszolgáltatásonként kérdések, javaslatok és ezek megvitatása.

A valamennyi részterületet érintő horizontális kapcsolódások megfogalmazása.

A szolgáltatás egészét érintő tapasztalati összegző megállapítások, erősségek, gyengeségek, problématerületek azonosítása.,

csoportmunka

8.

14.50 h – 15.20 h

A szenior társadalom LLL tanulásával kapcsolatos általános és részterületenként értelmezhető célok kijelölése.

A tapasztalati hiányok beazonosításának bázisán a további "jó gyakorlat- szerző" tanulmányutak irányainak meghatározása.. 

csoportmunka

9.

15.20 h – 15.40 h

A szolgáltatás egészét – a szenior társadalom LLL tanulását célzó kérdőíves összehasonlító elemzés fókuszának kijelölése, kutatási cél és hipotézis megfogalmazása. 

csoportmunka

10.

15.40 h – 16.00 h

A projekt következő szakaszában megvalósuló Műhelymunkák, tanulmányutak és terepmunkák időpontjainak egyeztetése

csoportmunka