Intergenerációs Nap

A szolgáltatás célja:

 

 

Valódi találkozás szülessen a két generáció képviselői között. Közös tevékenység valósuljon meg, a „közösen, együtt csináljuk” élménye számtalan területen nyújt tanulási, tapasztalási lehetőséget: viselkedéskultúra, kommunikáció, elfogadás, egymásra figyelés, empátia, stb.

 

 

A szolgáltatás célcsoportja:

 

 

Elsődleges célcsoportja kettős, egyrészt a fiatalokat célozza meg, hogy saját élményt szerezzenek az időskorúakról, másrészt az intézményi ellátásban élő idős korosztálynak ad mentális feltöltődést.

Óvodás kortól bevonhatóak a gyerekek, fiatalok.

 

 

A szolgáltatás intézményi/szervezeti környezete, története

 

Egyre kevesebb a többgenerációs család, a fiatal korosztály kevés saját, közvetlen tapasztalatot szerez az öregedésről, az időskorúakról. Az intézményekben élő időskorúak ritkán találkoznak a fiatalabb korosztállyal, sokukat alig, vagy egyáltalán nem  látogatja a családja. E kettős hiányra válaszol szervezett formában ez a kezdeményezés. Hatása egyértelműen pozitív mindkét fél számára.

 

 

A szolgáltatás tartalma /menete/ tevékenységei

 

Az intézmény méretétől, jellegétől függően lehet gyerekeket, fiatalokat bevonni közös tevékenységekbe, amit megelőz egy, a korcsoportra szabott érzékenyítő, felkészítő foglalkozás: hol vagyunk, kikkel leszünk, mi fog történni? Előny, ha ezt a foglalkozást már a helyszínen tudjuk megvalósítani.

A közös tevékenység nagyon sokrétű lehet, saját kipróbált alkalmaink:

1./ a gyerekek műsorral készültek, amit előadtak az időskorúaknak, amelyet közös teadélután követett, süteménnyel, teával, beszélgetéssel.

2./ A fiatalok az időskorúakkal együtt társasjáték délutánt tartanak, az idősek kártyázni, sakkozni tanítják a fiatalokat, akik pedig az újabb játékokat mutatják meg az időskorúaknak: Bang, Uno, Jenga, stb.

3./ Az intézmény körül található kert, park közös rendbetétele: gereblyézés, virágültetés. Szintén hatékony alkalom a tudásátadásra és a közös tevékenységre, beszélgetésre. Egy csoport fiatalhoz egy – egy aktívabb, helyismerettel rendelkező időskorút rendelünk csapatkapitánynak, aki irányítja a munkát.

4./ Közös kézműveskedés: papírfonást, horgolást, kötést tanultak a fiatalok az időskorúaktól, a közös kétkezi munka alatt sok érdekes, régi történet hangzott el.

5./ Interjúkötet: célzottan kiválasztott időskorúakkal készítettek életút interjúkat a fiatalok, az elhangzottakat rögzítették, legépelték, korrektúrázták , majd tördelve, nyomtatva, fényképekkel színesítve ajándékba adták az interjúalanyoknak. Ez a folyamat egy pedagógus részéről előzetes felkészítő, majd utólagos segítő munkát is kíván, azonban nagyon sokrétű tanulási folyamat színtere lehet.

Mind a fiataloknak, mind az időskorúaknak informatív formában zajló tanulási folyamatot biztosít. Saját élményt nyújt, lehetőséget a kapcsolódásra, a találkozásra, a beszélgetésre.

2019. áprilisában a görcsönyi intézményben lezajlott intergenerációs nappal kapcsolatban az egyik 9. évfolyamos osztály osztályfőnöket azt fogalmazta meg, hogy nagy élmény volt számára azt látni, hogy a diákok egész nap nem vették elő a telefonjukat (komoly gondot okoz nekik a mai napig a diákok telefonhasználata az iskolába n tanórán, és azokon kívül is), játszottak egymással, az idősekkel, nyitottak voltak és fegyelmezettek.

Az időskorúak számára nagy esemény, ha vendégek érkeznek hozzájuk, ilyenkor lelkileg, mentálisan is feltöltődnek az élményekből. Jó érzés, hogy ők is taníthatnak még valamit a fiataloknak, csökken a feleslegesség érzése, és a mentális jólétük kihat a fizikai egészségükre is.

Nagyon fontos, hogy az önkéntesség, mint tanulási forma megjelenik a jógyakorlatban. A diákok megtapasztalják  a projekttervezés, közösségi rendezvények szervezési, lebonyolítási folyamatait. Egymásról és egymástól tanulnak, hiszen ezen a napon mindenki tud adni valamit a másiknak.  Az időskorúak megtapasztalják, hogy fontos, értékes még  a tudásuk, fontosak az emlékeik (játékok, manuális tevékenységek, életút interjúk). Mindkét csoportot önreflexióra sarkalja, kinek milyen volt a találkozás, „mit adott, mit kapott” a közös tevékenységtől.

 

 

A szolgáltatás módszertana:

 

 

Az iskolákkal, ahonnan a diákok érkeztek, már előzetesen kapcsolatban volt a Szeretetszolgálat. Mindegyik osztály részt vett már előzőleg egy érzékenyítő foglalkozáson (3 × 45 perc), ahol aktuális  társadalmi problémákra reflektáltunk közösen játékos, interakítv gyakorlatokon keresztül (köztük az idősödő társadalom, és maga az időskorral járó nehézségekre, problémákra). A találkozás napját nagy körültekintéssel terveztük meg, hogy a fiatalok jelenléte ne akadályozza és hátráltassa az ápolási, gondozási feladatokat. Az Otthonban dolgozó nővéreket és mentálhigiénés kollégákat maximálisan bevontuk a tervezési feladatokba, ők tudtál célirányos kiválogatni azokat az időskorú lakókat is, akik képesek, alkalmasak a közös tevékenységekre és kedvük is van hozzá. A nap az Otthon közösségi tereiben zajlott.

 

 

A szolgáltatás eddig elért eredményei

 

A 2019. áprilisában a görcsönyi Gondviselés Háza Kastélypark Időskorúak Otthonában megszervezett és megtartott napon 68 diák és 15 ottlakó vett részt, akik 5 órát töltöttek együtt. Az értékelés és a visszajelzés alapján mindkét fél számára tanulságos, mély, szép nap volt.

 

 

A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információk (pl. tanulmányok, cikkek) elérhetőségei; a szolgáltatást megvalósító szervezet/ intézmény/ szakember elérzetősége

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió

ifj. Csonka Pál – csonka.pal [at] maltai.hu

Fehér Angéla – feher.angela [at] maltai.hu