Légy-Ott! SZOLGÁLTATÁSCSOMAG

A szolgáltatás célja:

 

Hosszú távú cél

 - a városrészben élők szociokulturális integrációjának és a különböző generációk társadalmi kapcsolatainak erősítése,

 - a társadalmi párbeszéd megteremtése annak érdekében, hogy a lakók a városrészt sajátjukként, s olyan közösségi térként tudják megélni, amit alakítani tudnak, melyre befolyásuk van;

 Közvetlen cél

 - élhetőbb és szebb városrészi környezet kialakítását célzó, a városrészi intézmények, civil szervezetek, közösségek aktív és közös részvételével zajló akciók szervezése;

 - a különböző generációk számára egyaránt vonzó, az együttes jelenlétre építő rendszeres klubfoglalkozások, szabadidős programlehetőségek biztosítása;

 - a felmerülő valós igényekhez igazodva kézműves körök, zenés programok, ismeretterjesztő előadások, kompetenciafejlesztő foglalkozások, közösségi események szervezése.

 

A szolgáltatás célcsoportja:

 

Célcsoport a városrész teljes lakossága, nemtől, kortól, társadalmi hovatartozástól függetlenül.

 

A szolgáltatás intézményi/szervezeti környezete, története

A szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas, közösségi jelleggel megvalósuló programok iránt komoly igényt azonosítottunk, mind a városrészben szervezett lakossági fórumokon, mind pedig a partnerszervezetek tapasztalatai alapján. Az érdeklődés spektruma igen széles a különböző témák, tematikák (pl. életmód, egészség, főzés, varrás, könyv, utazás, kézműves foglalkozások, zenés foglalkozások) mentén megvalósuló rendszeres, vagy alkalmi jelleggel szervezett előadások, beszélgetések, „alkotásra” alkalmas lehetőségeket kínáló klubfoglalkozások iránt egyaránt jelentős az érdeklődés. A szolgáltatásfejlesztés folyamatában az Ifjúsági Unió Pécs, a Balokány Ligetért Egyesület és az INSZI – mint a városrészben működő partnerszervezetek – tapasztalatai alapján dolgoztunk.

 

A szolgáltatás tartalma /menete/ tevékenységei

1. Művészeti kiállítások az Y Közösségi Házban

 - az Y Közösségi Ház elsősorban helyi művészeknek, alkotóknak kínál lehetőséget biztosítani arra, hogy alkotásaikat bemutassák a városrész lakói számára;

 - az első kiállítás képei - Orsós György városrészről készült rajzai, grafikái - az Y Közösségi Ház megnyitóján tekinthetők meg.

 

 2. Rajz és egyéb művészeti pályázatok kiírása, a nyertes pályaművek kiállítása

 - Az első pályázat – rajzpályázat – „Miért jó itt lakni?” címmel a városrészben működő óvodák és iskolák diákjait célozza. A legszebb pályamunkák kiállítására és díjazására az Y Közösségi Ház megnyitóján kerül sor.

 

3. Közösségi kemenceépítés, közösségi udvar karbantartása - s ennek bázisán ünnepekhez kötött közösségi alkalmak (kemencében való sütéssel) szervezése a különböző szolgáltatásokban rendszeresen résztvevő városrészi lakók részvételével a Hársfa u. 4. udvarán (terv szerint jeles alkalmakhoz kötött együttlétek valósulnak meg, hosszú távon az önszerveződő kisközösségek saját igényeik alapján történő szervezésével). A kemence felépítése önkéntes mesterember vezetésével a városrész területén élők bevonásával történik. Felavatás: az Y Közösségi Ház megnyitóján.

 

 4. Szomszédolás: a partnerszervezetek (városrészi szolgáltató intézmények, szervezetek) kis csoportjai havonta egy alkalommal vendégül látják egymást. A „szomszéd” szervezetek ajándékokkal kedveskednek (ez lehet rövid műsor, saját készítésű tárgyak, sütemény, stb.) a vendégváró szervezetnek. A látogatások közös munkára hangolnak, lehetőséget kínálva a kapcsolatok, együttműködések elmélyítésére.

 

5. Ügyeskedő: kreatív és kézműves foglalkozások szervezése, rendszeres megvalósítása több korosztály és társadalmi csoport bevonásával. Hosszú távon legalább havi egy alkalommal megvalósuló szolgáltatás, a résztvevők – cél szerint - adott témák mentén kisközösségé alakulnak, s az egyes foglalkozások tematikáját saját igényeik szerint alakítják. A foglalkozásvezetői szerepeket a belső, alkalmazotti státuszban lévő munkatárs mellett képzett önkéntesek látják el: kreatív műhely idősek és gyerekek közös részvételével - dekoráció, ajándéktárgyak készítése természetes anyagokból, az ünnepekhez kapcsolódó szokások felelevenítése (pl. adventi és farsangi időszakban, húsvét előtt). A műhelyalkalmak szervezése a Bártfa Utcai Általános Iskola, a Pécsi Református Kollégium és az INSZI együttműködésében valósulnak meg.

 

A szolgáltatás módszertana:

 

Az Y Közösségi Ház cél szerint

 - kiállítási térként kiállítási, bemutatkozási lehetőséget kínál a helyi művészeti tevékenységek, alkotók számára;

 - alkotó és közösségi térként helyi közösségek számára infrastruktúrát biztosít, közösségi programokat, akciókat és foglalkozásokat szervez és generál.

 A szolgáltatási paletta biztosítása módszertanilag közösségfejlesztő, szervező, koordináló szerepeket rejt, amennyiben a Ház működési rendje, a nyitva tartás a közösségi igényekhez igazodva kerül kialakításra; az akciók, programok, foglalkozások szervezését, generálását, a helyi igényeket folyamatosan monitorozva szervezi, illetve segíti a városrészi intézmények, szervezetek, meglévő közösségek hálózatosodását, aktív együttműködését.

 

A szolgáltatás eddig elért eredményei

  1. A városrész szolgáltató intézményei, szervezetei, közösségei hálózati együttműködésben, egymáshoz közösségi szinten is kapcsolódva, a szolgáltatási igényeket közösen monitorozva, s szolgáltatásaikat ezen igények mentén tervezve végzik tevékenységeiket.
  2. A helyi igényekre reagáló szolgáltatások mentén kisközösségek, önszerveződésre képes, öntevékeny csoportok jönnek létre és erősödnek meg.
  3. A városrészi környezet szépül, élhetőbbé válik.

 

A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információk (pl. tanulmányok, cikkek) elérhetőségei; a szolgáltatást megvalósító szervezet/ intézmény/ szakember elérzetősége

TÁMASZ Alapítvány Pécs

http://tamaszalapitvany.hu/y-kozossegi-haz?fbclid=IwAR2oj2m444EbCTezvGPldj7btTKdbXk6LDxHyUleMyDb5chKxZPtTQeiN0I

 

Y Közösségi Ház

https://www.facebook.com/ykozossegihaz/