„Mintaprogram a minőségi időskorért” – tudástranszfer

A szolgáltatás célja:

 

 • A humán kapacitásépítés a közszférában és az idősgondozásban, mely lehetőséget teremt szemléletváltásra és tudatos cselekvésre.
 • Szakmai együttgondolkodás kialakítása, széleskörű szakmai ismeretek elsajátításának elősegítése.
 • Tanulmányutakon és képzéseken keresztül való új, jó gyakorlatok kialakítására ösztönzés, mely a minőségi szolgáltatatás nyújtását segítheti elő az idősellátásban.
 • Szakmai tudás megosztásával elősegíti az idősek részére nyújtott  szolgáltatások magas színvonalú és szakmailag megalapozott megvalósítását, innovatív megoldások tudásközpontjának kialakítását.

 

 

A szolgáltatás célcsoportja:

 

A térségben működő idős otthonok fenntartói, intézményvezetői, szakdolgozói.

 

A szolgáltatás intézményi/szervezeti környezete, története

Alsómocsolád Község Önkormányzata az Alapítvány Alsómocsoládért elnevezésű civil szervezettel és A NAAL- Norvég Felnőttoktatási Szövetséggel együttműködésben 2013-ban nyújtotta be pályázatát Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programja keretében meghirdetett „Önkormányzati kapacitásfejlesztés a helyi közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaságfejlesztés érdekében” című pályázati felhívásra, Mintaprogram a minőségi időskorért elnevezéssel. A projekt megvalósítására 2016. augusztusától került sor, kevesebb mint  1 év alatt.

 

A szolgáltatáshoz támogatást a Norvég alap nyújtott, az önerőt Alsómocsolád Község Önkormányzata biztosította.

 

2017. április végéig 34  intézményből érkeztek a képzésre szakemberek, a 19 témában folyó tréningen összesen 597 fő vett részt, akik szakmai ismereteiket ezúton tudták bővíteni, kompetenciáikat fejleszteni.

 

Szakmai együttgondolkodásban jelenleg is részt vevő, és folyamatos együttműködésre törekvő intézményei: Szent Lőrinc Idősek Otthona Pécs, Életfa Idősek Otthona Paks, Gondozási Központ Mágocs, Arany Sziget Idősek Otthona Dombóvár, Gondozási Központ Szentlőrinc, Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Siófok

 

A szolgáltatás tartalma /menete/ tevékenységei

Olyan gyakorlati képzések lebonyolítása történt a térség idősotthonai körében, mely az idősek ellátása során a leginkább felmerülő problémákra válaszolt. Magába foglalt: kompenetcia- és készségfejlesztő, gyakorlatorientált képzéseket.  19 tréning lebonyolítása, 5 tananyag elkészítése, 3 konferencia megrendezése, 1 kreatív műhelymunka, 3 kutatás lebonyolítása, 1 intenzív angol nyelvtanfolyam, 3 tanulmányút Norvégiába idősgondozás, esélyegyenlőség és társadalmi nemek, valamint vidékfejlesztés és kistelepülések- fenntartható fejlődés témában. 2-2 gondozó cserelátogatása Norvégiában és Magyarországon.

Képzések szakemberek számára:

 1. hospice szellemiség az idősgondozásban
 2. erőszakmentes kommunikáció
 3. anti-diszkriminációs tréning
 4. esélyegyenlőség biztosítása
 5. egészségügyi krízis helyezetek
 6. kiégés szindróma megelőzése
 7. személyre szabott diétás programok idős korban
 8. térségi intézményfejlesztési stratégia
 9. mozgásukban akadályozottak mobilizálása
 10. mozgásszervi elváltozások megelőzése
 11. időskorúak tanulása, közösségi művelődés alapjai
 12. mentálisan hanyatló személyek és környezetűk komplex gondozása

Stratégiai dokumentumok:

 1. Amikor 64 éves leszek
 2. Élethosszig tartó tanulás programjának kialakítása
 3. Esélyegyenlőség és társadalmi nemek (gender)
 4. Idősgondozási stratégia_2017-2027
 5. Intézményi egészségterv
 6. Intézményi továbbfejlesztési stratégia és koncepció
 7. Szolgáltatásnyújtás rendjének korszerűsítése
 8. Különböző generációk felkészülése az időskorra

Megalapozó dokumentumok:

 1. Hídépítés a generációk között
 2. Klubok és közösségi tevékenységek jelentősége az idősgondozó intézményekben
 3. A palliatív szolgálat jelentősége az idősgondozás területén
 4. Módszertani Központ

Tananyagok:

 1. Egészségügyi krízishelyzetek
 2. Az egészséges táplálkozás alapelvei idős korban
 3. Alapozó anatómiai ismeretek
 4. Hospice szellemiség az idősgondozásban


A konferenciák, képzések, tanulmányutak elősegítették a szakmai hálózat működési alapjainak letételét. Széleskörű kapcsolati háló épült ki, melyben leginkább érintettek Baranya, Tolna és Somogy megye idősgondozási szakemberei, vezető kollégái. A hálózatépítés elősegítette a tudásmenedzsment kialakítását, a szakmai közösség létrejöttét, mely révén a szakmai és innovációs információk oda-vissza tudnak áramolni.

 

A szolgáltatás módszertana:

 

Az Őszi Fény Idősek Otthonának értékrendszerét az alábbi pillérek alkotják:

 • prevencióra való alapozás,
 • családias, személyre szóló szolgáltatás,
 • szakmaiság,
 • innovatív környezet,
 • folyamatos megújulás
 • szakmai együttgondolkodás

A szakmai ismeretek bővítéseként folyamatos az együttműködés a társintézményekkel, rendszeresek a személyes találkozások, az információáramlás és az innovatív megoldásokra való közös törekvés és gyakorlatba történő beépítése. Rendszeresek a közösségépítő és szakmai kompetenciát fejlesztő képzések az Intézmény szakemberi körében.  Folyamatosak az idősek számára nyújtott programok, melyek az aktivitásukat és minőségi életüket hivatottak elősegíteni. Honlap és facebook oldalak folyamatos működtetése és szakmai tartalmakkal való megtöltése, tudásbázis szélesítése.

 

A szolgáltatás eddig elért eredményei

A tréningek és konferenciák, tanulmányutak várható eredményeként új szakmai ismeretek alkalmazása került előtérbe az idősgondozás gyakorlatában. Elindult a szakmai együttgondolkodás, lehetőséget adott az idősellátásban dolgozók szakmai ismereteinek bővüléséhez, azon ismeretek elsajátításához, mely mindennapi munkájuk végzéséhez elengedhetetlen. Kialakult egy szakmai team, mely rendszeresen együttgondolkodik, rendszeresek a találkozások, a szakmai tudások megosztása, információcsere, innovatív ötletek generálása és megosztása, közösségépítés. Forrásközpontként törekszik arra, hogy a már meglévő tudásokat rendszerezze és továbbadja. Az elkészült tananyagokat, tanulmányokat továbbadva elősegíti más intézmények számára is azok gyakorlatban történő megvalósítását. Belső hasznaként növekedett a szakmai munkatársak tudása és a csapatmunka. Külső hasznaként megvalósult az intézmények közötti együttműködés, a tudás megosztása egymás között, információáramlás kiszélesedése, innovatív megoldások keresésének igénye az idősek ellátása során.

 

A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információk (pl. tanulmányok, cikkek) elérhetőségei; a szolgáltatást megvalósító szervezet/ intézmény/ szakember elérzetősége

http:/manorquality.eu/

 

„Őszi Fény” Idősek Otthona

Alsómocsolád, Rákóczi utca 74. 7345

pitzne.anita [at] alsomocsolad.hu

30/567-1083

Pitzné Keller Anita intézményvezető