Otthon Segítünk Alapítvány - Családsegítés felkészített önkéntesekkel

 

A szolgáltatás célja:

 

Primer prevenció: segítségnyújtás felkészített önkéntesekkel, hogy a kisgyermekes családok az aktuális életciklus során bekövetkező normatív krízis adta feladatokat sikeresen teljesítsék, és elkerüljék a család szétesését eredményező nagyobb válságokat.

 

A szolgáltatás célcsoportja:

 

Olyan kisgyermekes családok, ahol legalább egy iskolás kor alatt gyermeket nevelnek.

 

A szolgáltatás intézményi/szervezeti környezete, története

Az Otthon Segítünk Alapítványt 2001-ben alapította meg a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. 2001-ben végezte el az önkéntes koordinátor felkészítést az első csapat, 2002-ben indult az első családsegítés.

Az Alapítvány felépítésének organogramja megtalálható a honlapon: http://www.otthonsegitunk.hu/rolunk/szervezeti_fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s/

Az Alapítvány hosszú távú céljait a kuratórium határozza meg, a működésének feltételeit, a szükséges források megteremtését pályázatok írásával, támogatások felkutatásával a központ végzi.

A családsegítésben részt vevő két oldal adatai megtalálhatóak lejjebb az eredményeknél.

(mikortól, kinek, kiknek a kezdeményezésére jött létre és/v. alakult ki? Ki tartja fenn, működteti, milyen forrásból, mekkora kliens-forgalmat generált eleddig

 

A szolgáltatás tartalma /menete/ tevékenységei

Az Otthon Segítünk Alapítvány olyan országos segítő szolgálat, amelyben szakemberek által felkészített önkéntesek ingyen, heti rendszerességgel, átlagosan 3-6 hónapig segítenek a családok otthonában. Célunk segíteni a mindennapi tevékenységekben, a harmonikus családi élet kialakításában, a szülői készségek megerősítésében.

Egy új emberi kapcsolatot ajánlunk fel azoknak a családoknak, akik bizalommal fordulnak hozzánk és kérik segítségünket. Minden szülő maga határozza meg, hogy mire van a legnagyobb szüksége ahhoz, hogy az otthon eltöltött évek ne fásultan, unalmasan teljenek, hanem örömtelik legyenek.

Segítségnyújtásunk preventív és hiánypótló, az országban rajtunk kívül ilyen szolgáltatást senki más nem nyújt. Célunk, hogy a segítséget kérő családoknál megelőzzük a krízishelyzet kialakulását. Leggyakoribb problémák: első gyermek, egyszülős család, ikrek születése, több otthon lévő kisgyermek, magányosság, fáradtság, elszigeteltség érzése, tapasztalat, illetve társaság hiánya, vidéken-külföldön dolgozó házastárs. Kiemelt figyelmet fordítunk a sérült gyermeket nevelő szülők segítésére, számukra több helyi szolgálatunknál szervezünk rendszeresen szülőcsoportokat az otthoni segítségnyújtás mellett.

Rendkívül fontos, hogy azok a családok, akiknek nincsen családon belüli támogatásuk, megfelelő vagy elegendő segítséget kapjanak. A kívülről jövő, önzetlen segítség amellett, hogy közvetlenül megelőzi a nehézségek súlyos problémákká fokozódását, a családi rendszer megroppanását, megerősíti a fiatal szülők hitét abban, hogy nincsenek egyedül, van kihez fordulniuk. Az önkéntesünk figyelmes, türelmes, beszélget, meghallgat, kérdez: Hogy szeretnéd? Miben segítsek? Hogyan szoktátok? Nem ad tanácsot, csak ha kérik, de egész magatartásával, személyiségével azt sugározza, hogy lehet jól csinálni, meg lehet tanulni, hogy előbb-utóbb könnyebbek lesznek a mindennapok és fényesebbek az ünnepek.

 

A szolgáltatás módszertana:

 

120 órás tréning alapú felkészítés az önkéntes koordinátoroknak, amelyek célja

1. A segítő foglalkozáshoz szükséges készségek elsajátítása – családközpontú megközelítésben

2. A szervezet működtetéséhez szükséges szakmai és menedzsment készségek elsajátítása

3. A szervezők képessé tétele önkéntesek képzésére a Home-Start UK kidolgozott önkéntes képző protokollja alapján

50 órás tréning a családsegítő önkénteseknek, amely 13 témakört tartalmaz

Havi szupervíziók, esetmegbeszélések központilag az önkéntes koordinátoroknak, és a helyi szolgálatokban a családsegítő önkénteseknek

 

A szolgáltatás eddig elért eredményei

2001-2017-ig 132 önkéntes koordinátort és 1184 családsegítő önkéntest készítettünk fel. 16 év alatt 5511 kisgyereket nevelő 2579 családnak nyújtottunk heti rendszerességgel segítséget átlagosan 6 hónapig. A teljesített önkéntes órák száma: 348 966.

 

A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információk (pl. tanulmányok, cikkek) elérhetőségei; a szolgáltatást megvalósító szervezet/ intézmény/ szakember elérhetősége

Kutatások (Prevention of Mental Disorders, Effective Interventions and Policy Options, Summary Report, WHO, Geneva, 2004) bizonyítják, hogy azok a szülők, akiknek van kire támaszkodniuk, számíthatnak mások segítségére, bátrabban vállalnak következő gyereke(ke)t. Ez pedig hosszú távon egész társadalmunk célja, a jövőnk záloga. Az Otthon Segítünk Alapítvány a fenti állításoknak messzemenően megfelel, amit európai szinten bizonyít, hogy az Angliából indult Home-Start program magyar megvalósítójaként, az Otthon Segítünk Alapítvány jó gyakorlata bekerült a „Befektetés a gyermekek jövőjébe” – európai platform (European Platform for Investing in Children, EPIC) igazoltan eredményes módszerei közé (Evidence-based practices).

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1251&langId=en&mode=1#chapter_H

A sajtómegjelenések egy része letölthető a honlapunkról:

http://otthonsegitunk.hu/aktualis/sajtomegjelenesek/

További információ: Lehőcz Monika 061 3651436, 0620 2990672, lehocz.monika [at] otthonsegitunk.hu