Pécsi Szenior Akadémia „Az aktív időskorért”

 

A szolgáltatás célja:

 

Idősoktatás

 

A szolgáltatás célcsoportja:

 

A  pécsi és Pécs környéki 60 év felettiek

 

A szolgáltatás intézményi/szervezeti környezete, története

 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának keretein belül 2013-ban kezdődött meg az akadémia szervezése. Az előkészítő munka során felhasználtuk az érintett kollégák korábbi idősoktatási tapasztalatait, valamint felvettük a kapcsolatot az önkormányzattal és a helyi idősszervezetekkel. Kérdőíves igényfelmérést végeztünk, ötleteket, javaslatokat gyűjtöttünk az akadémia leendő tévékenységével kapcsolatban. Azokat a témaköröket igyekeztünk feltérképezni, melyek a hatvan év felettiek számára elsődlegesen érdekesek. Az akadémia elnevezésére is kértünk javaslatokat azokban a nyugdíjasklubokban, ahová az igényfelmérés során eljutottunk. Az akadémiát a helyi média (rádió, TV, újság) segítségével is hirdettük.

 

 

A szolgáltatás tartalma /menete/ tevékenységei

 

Az akadémia időbeosztása az egyeteméhez igazodik: szemeszterenként 7 alkalommal tartunk előadásokat, minden második szerdán 15 órai kezdettel. Témaköreink az idősödők érdeklődési területeihez igazodnak: kultúra, művelődés, média, gazdaság, pénzügy, történelem, helytörténet, pszichológia, gerontológia, oktatás, egészség, életmód, orvostudomány, társadalmi és szociális kérdések. A félévek végén oklevelet adunk át azoknak, akik legalább hat előadást meghallgattak a hétből. Rendszeresen 150-200 oklevelet osztunk ki, ez azt jelenti, hogy igen sokan alkotják azt a „kemény magot”, akik szinte minden alkalommal, zömében az első szemesztertől jelen vannak az előadásokon. Az ünnepélyes oklevélátadó műsor programját hagyományosan szenior hallgatóink adják: szavalnak, saját verseiket olvassák fel, énekelnek, kórusok lépnek fel, hagyományőrző, amatőr művészeti csoportjaik mutatkoznak be.

A szemeszterek gerincét adó előadásokra tanfolyamok és egyéb programok épülnek. Ezek egy része önköltséges (itt az oktatók óradíjat kérnek, így a résztvevők is fizetnek tandíjat), egy része ingyenes (itt az oktatók önkéntes munka keretében tanítanak, így a részvételért sem kell fizetni). A tanfolyamok témakörei igen változatosak: népszerűek a számítógépes és idegen nyelvi képzések, évek óta működik az idősek biblioterápiás csoportja. Módszertanilag hangsúlyos, hogy előadásaink és tanfolyamaink egy részét szenior előadók tartják (angol és német nyelv, tízujjas vakírás számítógépen, ökológia, etológia). Vannak olyan csoportjaink, melyek már önállóan működnek, az egyetem csak helyet ad, vagy az információátadásban segít (bridzsklub, szenior turistacsoport, örömtánc). Zajlanak emellett egyetemi oktatóink tanfolyamai is: számítástechnika, filmkultúra, konfliktuskezelés, művészettörténet, biblioterápia, antropológia, történelem témakörben. A tanfolyamok vagy oktatói felajánlásra jönnek létre, vagy egy-egy előadástéma folytatásaként születnek, vagy résztvevői javaslatra indulnak.

 

A szolgáltatás módszertana:

 

A tananyag tervezésekor két alapvető szempontot vettünk figyelembe. Egyrészt azt, hogy a képzés az idősoktatás módszertani sajátosságai szerint szerveződjön. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az idősödéssel járó biológiai változásokat: az érzékszervek gyengülése, a koncentrációs képesség esetleges gyengülése, mozgásszervi panaszok. Alapvető elvárás a tantermek akadálymentes megközelíthetősége, az igényekhez ergonómiailag is igazodó infrastruktúra, a minél könnyebben olvasható-látható prezentációk, a megfelelő hangosítás, a szünetek megfelelő beiktatása és hossza, valamint az oktatók módszertani felkészítése (erre a tanfolyamoknál kiemelten figyelünk).

Másrészt lényeges számunkra, hogy folyamatosan biztosítsunk lehetőséget a visszajelzésekre, adjunk teret a résztvevők javaslatainak, ötleteinek. A félévek programjai ezeknek a javaslatoknak a felhasználásával állnak össze. Már a harmadik olyan előadás hangzott el, melyet szenior hallgatónk tartott.

 

 

A szolgáltatás eddig elért eredményei

 

Közel 700 regisztrált résztvevő

Több,  mint 1000 kiadott oklevél

8 szemeszter: 56 előadás, több,  mint 20 tanfolyam

érdeklődési kör szerint szerveződő kisebb, aktív tanulócsoportok

 

A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információk (pl. tanulmányok, cikkek) elérhetőségei; a szolgáltatást megvalósító szervezet/ intézmény/ szakember elérzetősége

 

Bajusz Klára (2017): „Új szín az életemben” 60 év felettiek a Pécsi Szenior Akadémiája. = OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 4:(4) pp. 515-525.

 

Bajusz Klára (2016): Tanulni hatvan felett. = TUDÁSMENEDZSMENT 17:(2 különszám) pp. 11-17.

 

Bajusz Klára (2015): Idősoktatás a 21. században. A Pécsi Szenior Akadémia. In: Németh Balázs (szerk.) Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum. Tanulmányok, elemzések. 178 p.

Pécs: PTE. pp. 27-40. (ISBN:978-963-642-941-6)

 

Bajusz Klára – Jászberényi József (2013): Az időskori tanulásról. = Kultúra és Közösség. IV. folyam IV. évfolyam, III. szám. p. 59-66.

 

Dr. habil. Bajusz Klára egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem

bajusz.klara [at] pte.hu