Szeniorokkal a gyerekekért

A szolgáltatás célja:

 

A program megvalósítása során szenior önkénteseket képeztek ki tanulási és viselkedési nehézségekkel küzdő gyermekek számára nyújtott segítségnyújtásra Szenc városában. A projekt célja az önkéntesek számának növelése, az aktív időskorúak bevonása, valamint a tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek szabadidőjének minőségivé tétele. A projekt teret adott a társadalmi kapcsolatok fejlesztésének, nemcsak az idősek, hanem a gyermekek számára is, így igyekeztek hozzájárulni a gyermekek gyakorlati készségeinek fejlesztéséhez, javítva a gyermekek foglalkoztathatóságát a jövőben. A projekt küldetése az volt, hogy két, a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett társadalmi csoportot összekapcsoljon.

 

A szolgáltatás célcsoportja:

 

A program megpróbál összekapcsolni két, kirekesztés által veszélyeztetett társadalmi csoportot: a gyermekeket és az időseket. Műhelymunkákon keresztül a program hozzájárul a tanulási és magatartási fogyatékossággal élő gyerekek szabadidejének hatékony eltöltéséhez. Az önkéntesekkel - időskorúakkal - kialakított kapcsolat és általuk, az élettapasztalataik átadása által a gyerekekre gyakorolt ​​hatás, az önzetlen segítség, valamint a közös tevékenységek hozzájárulnak a gyermekek személyes fejlődéséhez, mely hosszútávon növelheti sikerességüket a munkaerőpiacon.

 

A szolgáltatás intézményi/szervezeti környezete, története

Az „Idősek a gyermekeknek” projekt a GSK Alap pénzügyi támogatásával valósult meg 2015.1.1-jétől 2015.6.30-ig.

 

A szolgáltatás tartalma /menete/ tevékenységei

Innováció

A projekt során a résztvevők elvárásai és elköteleződésük számítógépes technika használatával, online kérdőív formájában lett felmérve a projekt elején és végén. A program igyekezett a számítógéppel való munkát közelebb hozni az idősekhez a szociálpszichológiai képzés keretében, ami lehetőséget adott számukra önismeretük fejlesztésére számos pszichológiai teszten keresztül, melyek szabadon elérhetőek voltak az interneten.

 

Mérhetőség

A projekt sikerességét két on-line kérdőív segítségével mérték. Az együttműködés megkezdése előtt megvizsgálták az idősek elvárásait az egyesülettel való együttműködéssel kapcsolatban. Ezen vélemények alapján azonosították azokat a szempontokat, amelyek segítették a hátrányosabb környezetből érkező gyermekeket új készségek elsajátításában. Az on-line kérdőívek kiértékelésével sikerült nyomon követni a résztvevők elvárásait és az elért célokat. A szenior résztvevők elégedettségüket fejezték ki a projekt megvalósításával, a megszerzett készségekkel kapcsolatban, különösen a számítógépes ismeretek szerzése kapcsán.

 

Fenntarthatóság

A projekt erőssége elsősorban annak fenntarthatósága. A projektnek köszönhetően kibővítették a szenci időskorú csoport önkénteseinek körét, így segítve a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett más csoportoknak. Az időskorú csoport és a tanulási és magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek között létrejött kapcsolat révén, a szeniorok teljes mértékben elköteleződtek az önkéntesség szerepe mellett és kifejezték elköteleződésüket a gyermekek jövőbeni segítésében is.

 

A szolgáltatás módszertana:

 

 Az idősek facilitátorként való bevonása mellett, a program lehetőséget biztosított az idősek számára olyan szociális- és pszichológiai képzések elvégzésére is, amelyek felvértezték őket a sérülékeny csoportokkal való foglalkozáshoz. Mindezek pedig, az önkénteskedés és az élethosszig tartó tanulás által, hozzájárultak az aktív öregedésükhöz.

 

A szolgáltatás eddig elért eredményei

A projekt legnagyobb haszna, társadalmi kirekesztés kockázatának kitett két társadalmi csoport kölcsönös „segítése”, amelyben az idős emberek részt vesznek az önkéntességhez szükséges szociálpszichológiai képzésben, valamint az aktív öregedést ösztönző műhelyek tényleges tervezésében és részvételében. Másrészt a fogyatékossággal élő gyermekek tanulásban és magatartásban való részvétele az idős segítők által, a kapcsolatfelvételi műhelyekben, ami pozitív hatással van a gyermekek szabadidő eltöltésének racionalizálására, az időskorúaktól származó gyakorlati készségek megszerzésére,  amelyek a jövőben pozitív hatással lehetnek gyerekek nagyobb alkalmazhatóságára a munkaerőpiacon.

 

A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információk (pl. tanulmányok, cikkek) elérhetőségei; a szolgáltatást megvalósító szervezet/ intézmény/ szakember elérzetősége

 

A GSK alaptól kapott pénzügyi támogatásnak köszönhetően a pályázóknak sikerült létrehozni egy stabil és fenntartható támogatási formát a szenci nyugdíjas önkéntesekből álló hálózat részére, ezáltal hozzájárulva nemcsak az időskorúak aktivizálásához, hanem a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek hasznos szabadidő-eltöltésének elősegítéséhez is.